Bản quyền

Bản quyền tất cả bài viết, thông tin được đăng tải trên trên blog camtuoi.com đều thuộc về Tiny Loly – người sáng lập nên blog này.

Tất cả nội dung bài viết + video + hình ảnh đã được

bản quyền dmca

Chứng nhận bản quyền camtuoi.com do DMCA công bố:

Bảo vệ: Tất cả các nội dung ban đầu trên https://camtuoi.com/ được tạo ra bởi các chủ sở hữu trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, mã, hình ảnh, hình ảnh và video được coi là sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu trang web, cho dù có bản quyền hay không, và được bảo vệ bởi DMCA Dịch vụ Bảo vệ bằng cách sử dụng kỹ thuật số Bản quyền thiên niên kỷ Luật Tiêu đề 17 Chương 512 (c) (3). Tái bản hoặc tái bản của nội dung này là bị cấm mà không được phép.

Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số: Một phần của Luật Bản quyền Hoa Kỳ. DMCA địa chỉ hình phạt đối với vi phạm bản quyền trên Internet và bảo vệ người sáng tạo nội dung bởi “thiết lập thủ tục thông báo thích hợp” để OSP khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến. Trực tuyến vi phạm bản quyền trách nhiệm Giới hạn Luật, Mục II của DMCA “thêm một phần mới 512 vào Đạo luật Bản quyền để tạo ra bốn hạn chế mới về trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.” Các thủ tục này cho phép người sáng tạo nội dung hoặc đại lý được chỉ định của họ để nộp thông báo DMCA Takedown thích hợp để các OSP trong trường hợp vi phạm các tài liệu đã được phát hiện trên các máy chủ của họ.

Quy định về chia sẽ bài viết

  1. Camtuoi.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép tự ý sử dụng nội dung trên camtuoi.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng, kinh doanh sản phẩm…
  3. Bạn không được đăng tải lại nội dung của chúng tôi trên bất kì website nào khác khi chưa có được sự đồng ý. Việc tự ý đăng lại nội dung của camtuoi.com là hành động vi phạm bản quyền.
  4. Độc giả được chia sẽ nội dung/ link bài viết/ hình ảnh/ video về Facebook cá nhân mà không cần xin phép. Khi hành động này không phục vụ cho mục đích kinh doanh.
  5. Nếu muốn phát hành lại nội dung của camtuoi.com vui lòng liên hệ qua email camtuoireview@gmail.com hoặc liên lạc qua form bên dưới. Việc bạn chủ động liên hệ chứng tỏ chúng ta đều là người hiểu và tôn trọng bản quyền.

Error: Contact form not found.