Bản quyền

Bản quyền tất cả bài viết, thông tin được đăng tải trên trên blog camtuoi.com đều thuộc về camtuoi.com.

COPYRIGHT

Quy định về chia sẽ bài viết

  1. Camtuoi.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép tự ý sử dụng nội dung trên camtuoi.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng, kinh doanh sản phẩm…
  3. Bạn không được đăng tải lại nội dung của chúng tôi trên bất kì website nào khác khi chưa có được sự đồng ý.
  4. Nếu muốn phát hành lại nội dung của camtuoi.com vui lòng liên hệ qua email camtuoireview@gmail.com hoặc inbox facebook Tiny Loly hoặc liên lạc qua khung bên dưới. Việc bạn chủ động liên hệ chứng tỏ chúng ta đều là người hiểu và tôn trọng bản quyền.

Việc tuân thủ các nguyên tắc trên là cách tôn trọng camtuoi.com, và chúng tôi đánh giá rất cao thiện chí đó.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message