Bản quyền

Bản quyền tất cả bài viết, thông tin được đăng tải trên trên blog camtuoi.com đều thuộc về camtuoi.com.

Các bài viết tại camtuoi.com được chia sẽ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

COPYRIGHT

Quy định về chia sẽ bài viết

  1. Camtuoi.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên camtuoi.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ camtuoi.com.

Việc tuân thủ các nguyên tắc trên là cách tôn trọng camtuoi.com, và chúng tôi đánh giá rất cao thiện chí đó.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hoặc gữi email đến camtuoireview@gmail.com.