Đổi tiền mặt và quà tặng

Chương trình đổi quà dành riêng cho những blogger đã có đóng góp bài viết được đăng trên camtuoi.com . Tiền mặt và quà tặng được đổi bằng số Cam 🍊 trong tài khoản cá nhân của thành viên. Bạn có thể kiếm 🍊 bằng cách tham gia cộng tác viết bài. Có càng nhiều bài viết được đăng thì bạn sẽ có càng nhiều 🍊.

Danh sách quà tặng

Ngoài đổi tiền mặt và mỹ phẩm, khi bạn đóng góp trên 30 bài viết thì tài khoản sẽ thăng cấp lên Tác Giả Bạc. Sẽ được mở tính năng đổi quà ngoài danh sách có sẵn. Lúc này bạn có thể dùng 🍊 đổi bất kỳ sản phẩm nào trên Lazada, Murad, Maybi, Beauty Friend, Juno, MIA, CoupleTX, PNJ, Pebble Lisa (Saint Lbeau).