Viết bài

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]
Lưu ý:
  • Hãy chắc rằng bạn chỉ viết nội dung đã được admin phê duyệt. Nếu chưa, hãy đăng ký nội dung muốn viết tại đây.
  • Trước khi nhấn nút Submit nên lưu lại nội dung vào nơi khác (email, FB sms hoặc Google Doc…). Tránh trường bị lỗi không gửi bài được thì vẫn còn nội dung đã soạn thảo.
  • Để hỗ trợ các blogger chưa biết chỉnh sửa ảnh. Sau khi ấn nút gửi bài viết bạn mới tiến hành gửi file ảnh sau đó.
  • Để đếm từ trong bài viết bạn search Google từ khóa “đếm từ” để dùng các công cụ đếm từ online. Khi gửi bài dưới 1000 từ, sẽ có báo lỗi để bạn biết bổ sung thêm.

1. Soạn thảo nội dung:

[wpfepp_submission_form form=”1″]

2. Gửi file ảnh:

Sau khi gửi bài viết bạn nhấn vào nút bên dưới để tiến hành gửi file ảnh.

[/ihc-hide-content]